joomla templates top joomla templates template joomla

Prezydent Ryszard Brejza pozyskał dla szkół powiatowych 7,5 mln zł

inowroclaw.pl włącz . Opublikowano w Samorząd

Od kilku tygodni Urząd Miasta Inowrocawia przyjmował propozycje możliwych do zrealizowania zadań w zakresie szkolnictwa zawodowego, w ramach kwoty 7,5 mln zł z Unii Europejskiej. Miasto wyasygnowało te środki z puli pieniędzy otrzymanych z UE, aby wspomóc powiatowe szkolnictwo w zakresie modernizacji kształcenia w specjalnościach i zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie u pracodawców (zakup wyposażenia, urządzeń, szkolenia).

W związku z brakiem zainteresowania, a jednocześnie kończącym się terminem przekazania do Urzędu Marszałkowskiego informacji o zgłoszonych projektach, Prezydent Inowrocawia zorganizował wczoraj (19.08) spotkanie do udziału w którym zaprosił Starostę Inowrocławskiego (jako organ prowadzący inowrocławskie publiczne szkoły ponadgimnazjalne), przedsiębiorców oraz dyrektorów inowrocławskich szkół niepublicznych.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy z wyjątkiem starosty, który poinformował że ma posiedzenie zarządu, a żaden jego przedstawiciel nie może przybyć ze względu na ...sezon urlopowy. W trakcie dwugodzinnej dyskusji uzgodniono możliwe kierunki wydatkowania części środków, którymi zainteresowane są szkoły niepubliczne przy lokalnej współpracy z inowrocławskimi przedsiębiorcami.

Prezydent zadeklarował również pełną otwartość na współpracę w zakresie promowania szkolnictwa zawodowego w podległych miastu gimnazjach. Uczestniczący w spotkaniu prezes Opakmetu Stanisław Barański przypomniał, że poszukując pracowników odwiedził ostatnio wszystkie znane mu powiatowe szkoły zawodowe. Wojciech Nowak prezes BHP Market mówił o podjętych przez siebie działaniach w miejscowościach podinowrocławskich, w których tworzy grupy pracownicze zachęcając do podjęcia pracy m.in. w zawodach krawca/krawcowej.

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że do końca sierpnia zgłoszone zostaną do Prezydenta Inowrocławia kierunkowe zadania do skorzystania ze środków z UE. W połowie września odbędą się konsultacje społeczne, tak aby do końca przyszłego miesiąca można było przekazać je do Urzędu Marszałkowskiego. Prezydent podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za podejmowane przez nich konkretne inicjatywy, które mają na celu zwiększenie miejsc pracy w Inowrocławiu na Kujawach.