joomla templates top joomla templates template joomla

Tworzą plan pozyskiwania unijnych funduszy

inowroclaw.powiat.pl włącz . Opublikowano w Wiadomości powiatowe

Trwają prace nad Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego, czyli zbiorczym dokumentem, który zawiera zadania przeznaczone do ubiegania się o unijne dofinansowanie na lata 2014-2020. W gabinecie Starosty Inowrocławskiego Tadeusza Majewskiego po raz kolejny spotkali się członkowie Komitetu Sterującego ORSG Powiatu Inowrocławskiego, aby omówić uwagi Urzędu Marszałkowskiego do projektu powiatowej Strategii.

Zgodnie z procedurą podlega on bowiem procedurze oceny przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. „W ramach wstępnej oceny projektu Strategii uzyskaliśmy od Instytucji Zarządzającej uwagi do części diagnostycznej społeczno-gospodarczej dokumentu z prośbą o ich analizę oraz odniesienie się do ich treści” - informuje Joanna Kuchta, Kierownik Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego wraz z listą projektów stanowiących jej integralną część po uzyskaniu pozytywnej opinii IZ RPO będzie podstawą do uruchomienia konkursów z tzw. „kodem dostępu”, co umożliwi ubieganie się o dofinansowanie w ramach polityki terytorialnej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przypomnijmy, projekt dokumentu został przyjęty przez Komitet Sterujący po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, a następnie został przekazany do zaopiniowania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Dotychczasowy przebieg prac nad Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego dostępny jest na stronie www.inowroclaw.powiat.pl, w zakładce: Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.